Vi förespråkar en konsumtion som förbrukar mindre naturresurser än dagens konsumtion. 

​Föreningen ämnar skapa dialog och samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor och privat sektor. Vi har tillsammans med Göteborgs stad utvecklat Smarta kartan där vi kartlagt verksamheter som sätter tillgång framför ägande. Vi jobbar även med föreläsningar och opinionsbildning. 

Blir du nyfiken på oss så är vår grupp på Facebook alltid en plats att träffa oss, vill du träffa oss över en kopp kaffe går det fint att kika förbi ordförande Robins kafé Llama Lloyd.

Styrelsen 2019 (fr v) Martin Bae Pedersen (ledamot), Robin Olsson (ordförande) och Jonathan Mattebo Persson (kassör).