Läs igenom och godkänn föreningens stadgar innan du ansöker om medlemsskap.

Har du läst stadgarna?
Ja