Stödhjulet

Cykelkompis i Göteborg

Jag tänker ett upplägg väldigt likt London Cycle Buddies, till en början att jag cyklar med folk och successivt bygger upp ett nätverk med volontärer så att jag inte behöver göra allt cyklande själv. Jag tänker att man kan visa upp var folk bor (ungefär) på en karta när vi fått in 10-20 pers.

Så rent konkret tänker jag att vi i första hand försöker nå de personerna som vill ha hjälp att cykla till jobbet, vi har ett zoom-möte (eller om de föredrar kommer förbi kafet) där vi diskuterar vad det är de vill ha hjälp med, sedan gör vi en individuell handlingsplan hur de tänker att jag (och i senare skede volontärerna) kan hjälpa dem ta steget till att börja cykelpendla.

Det hela i första skedet är beroende på att jag kan få betalt för arbetet, då jag gör alldeles för mycket annat ideellt. Vad är bästa upplägget för att få medel till arbetet? Att jag säljer mina tjänster till kommunen via mitt företag eller är det bättre att göra det genom en ideell förening? Jag funderar lite på upphandlingsregler och Idéburet Offentligt Partnerskap (för att komma runt förstnämnda). Vad tror du är smartaste sättet att göra detta?

Jag skulle kunna jobba med detta upp till heltid i januari och februari då kafét då är stängt. Jag tänker att det skulle kunna vara en bra tid att ta fram kampanjmaterial, lära av London (och andra liknande initiativ jag ännu ej känner till) och jobba fram en arbetsmetod som vi sedan startar i mars/april när det börjar bli skönt att cykla till jobbet. Ingen kommer vilja börja i januari, men kanske skulle det gå att göra nån liten push där för att plocka upp folk som har nyårslöften om att röra sig mera typ ”i april kan du få en extra push att börja cykelpendla till jobbet.”